Privacy Statement

Inleiding

Veldheer Haarden is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Veldheer Haarden houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Veldheer Haarden, Dorpstraat 39, 6999 AB te Hummelo. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Veldheer Haarden gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Veldheer Haarden op de hoogte te houden. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Veldheer Haarden. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Veldheer Haarden of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Veldheer Haarden zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden

Veldheer Haarden houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Veldheer Haarden geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen interessepagina of uw eigen account. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@veldheerhaarden.nl of schriftelijk bij Veldheer Haarden, t.a.v. Adresregistratie, Dorpstraat 39, 6999 AB te Hummelo.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Veldheer Haarden over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Veldheer Haarden, t.a.v. Adresregistratie, Dorpstraat 39, 6999 AB te Hummelo. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Veldheer Haarden met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Veldheer Haarden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Veldheer Haarden haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, maakt Veldheer Haarden ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door Veldheer Haarden

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Veldheer Haarden en andere websites

Op de sites van Veldheer Haarden treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Veldheer Haarden kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Veldheer Haarden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Veldheer Haarden.

printfacebooktwitteremail